h4. a) Master-slave. Aloita tyhjästä koneesta. Tee yhdestä koneesta orja ja toisesta herra. Kokeile, että orja saa herralta modulin. (Voit käyttää labraa, kun se on tyhjä. Laita mukaan ‘puppet cert –list –all’, ‘tail /var/log/auth.log’, ‘tail /var/log/syslog’).

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-2-%E2%80%93-5-op-uusi-ops-loppukevat-2017-p2

Ensiksi vaihdoin näppäinasettelun kummastakin tietokoneesta suomeksi komennolla setxkbmap fi.  Sen jälkeen ajoin komennot sudo hostnamectl set-hostname master ja sudo apt-get update sekä orja ja master tietokoneella.

Seuraavaksi testasin pingausta orjalta masterille komennolla ping master.local. Kun pingaus toimi, asensin masterin tietokoneelle puppetmasterin komennolla sudo apt-get install puppetmaster.

Sitten pysäytin puppetmaster:in sudo service puppetmaster stop ja sen jälkeen poistin vanhat sertifikaatit sudo rm-r /var/lib/puppet/ssl komennolla.

Sitten oli seuraavaksi vuorossa puppet.conf muokkaaminen. Lisäsin master otsikon alle dns_alt_names = master.local komennolla sudoedit /etc/puppet/puppet-conf. Sen jälkeen käynnistin puppetmaster palvelun komenolla sudo service puppetmaster start

Yhdistäminen orjaan

Asensin orja koneelle puppetin sudo apt-get install puppet komennolla. Lisäsin masterin dns nimen [agent] server = master.local.

puppet conf:iin komennolla sudoedit /etc/puppet/puppet.conf.

Tämän jälkeen käynnistin puppetin uudelleen sudo service pupert restart. Puppetin uudelleen käynnistymisen jälkeen kirjoitin sudo puppet agent -tdv komennon.

Tämän jälkeen menin masterin koneelle ja kirjoitin sudo puppet cert –list, joka tulosti orjan hostnamen. Sitten kirjoitin sudo puppet cert –sign slave

Site manifest ja moduulin luominen

Menin puppet kansioon cd /etc/puppet ja menin manifests kansioon ja loin site.pp tiedoston, mihin kirjoitin class {helloworld:}.

Tämän jälkeen menin puppet kansion juureen ja menin ”modules” kansioon johon loin helloworld kansion ja moduulin sudo mkdir helloworld/manifests/. Kansion luomisen jälkeen loin init.pp sudoedit init.pp komennolla.Tämän jälkeen tein orja koneella sudo puppet agent -tdv ja sudo puppet agent -enable ja sudo service puppet restart komennot ennen kuin testasin , näkyykö puppetmasterin tiedosto cat /tmp/hellofrommaster.

lopputilanne

Logit

Herra koneen logit:

Master log

Orja koneen logit

slave log

Lähteet

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-2-%E2%80%93-5-op-uusi-ops-loppukevat-2017-p2

http://terokarvinen.com/2012/puppetmaster-on-ubuntu-12-04

Advertisements