Search

Lauri Miettinen Portfolio

Lopputyön raportti

 

Kone: HP Elitebook 8460P

Prosessori: Intel Core i5-2540m 3,3 Ghz

Näytönohjain: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile

RAM(keskusmuisti): 4Gb

Käyttöjärjestelmä: Xubuntu 16.04 Xenial Xerus 64 bittinen

Moduulin tarkoituksena on helpottaa omien YouTube, Vimeo videoiden aloittamista, koska on aikaa vievää aloittaa ensin etsimään ohjelmat. Kun olin päättänyt lopputyön aiheen, aloitin selvittämään mitkä nauhoitus ja videoeditointiohjelmat ovat Xubuntu 16.04 64 bittiselle jakelulle tällä hetkellä parhaimmat.

Kokeilin monia eri ohjelmia työskentelyn aikana ja osa ei toiminut oikein tai olivat hieman hankalia tavalliselle kotikäyttäjälle. Yksi esimerkki on Recordmydesktop nauhoitusohjelma, jonka piti asentaa graafinen käyttöliittymä, mutta tulikin vain komentorivillä toimiva ohjelma.

Nämä ohjelmat valitsin moduuliin:

Videoeditointi

 

Nauhoitusohjelmat

OpenShot editointiohjelma sopii mainiosti normaaliin videoeditointiin ja on suosittu käyttäjien keskuudessa. guvcview on suosittu webkamera nauhoitusohjelma. Blender on 3D mallinnusohjelma, mutta sopii mainiosti käyttäjille, jotka haluavat tehdä korkeatasoista videoeditointia ja Kazam on simppeli ruudunkaappaus ohjelma, joka nauhoittaa videota sekä ääntä.

Ennen moduulin Tekoa asensin gitin komennolla sudo apt-get install git.  Tämän jälkeen kirjauduin Githubiin ja loin repositoryn ja kloonasin sen komennolla git clone https://github.com/LM42/video-editor-module.git.

Kloonauksen jälkeen menin puppetin modules kansioon komennolla cd/etc/puppet/modules. Tämän jälkeen loin kansion sudo mkdir video.  Kansion luonnin jälkeen menin kansion sisään komenolla cd video ja loin vielä manifests kansion komennolla sudo mkdir manifests. Manifests kansion luonnin jälkeen menin kansion sisään ja loin moduulin komennolla sudoedit init. pp.  Moduulin testasin sudo puppet apply -e ’class{video:} ’ komennolla.  Kun moduulin asennus onnistui, viimeiseksi kopioin moduulin repository kansioon komennolla sudo cp -R /etc/puppet/modules/video/manifests /home/lauri/video-editor-module. Kopioinnin jälkeen tein nämä perinteiset git add . , git commit, git pull ja git push komennot.

 

 

 

 

Lähteet

https://launchpad.net/kazam

http://www.openshot.org/

http://guvcview.sourceforge.net/

https://www.puppetcookbook.com/posts/install-multiple-packages.html

https://www.tecmint.com/best-linux-screen-recorders-for-desktop-screen-recording/

 

Advertisements

H4

h4. a) Master-slave. Aloita tyhjästä koneesta. Tee yhdestä koneesta orja ja toisesta herra. Kokeile, että orja saa herralta modulin. (Voit käyttää labraa, kun se on tyhjä. Laita mukaan ‘puppet cert –list –all’, ‘tail /var/log/auth.log’, ‘tail /var/log/syslog’).

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-2-%E2%80%93-5-op-uusi-ops-loppukevat-2017-p2

Ensiksi vaihdoin näppäinasettelun kummastakin tietokoneesta suomeksi komennolla setxkbmap fi.  Sen jälkeen ajoin komennot sudo hostnamectl set-hostname master ja sudo apt-get update sekä orja ja master tietokoneella.

Seuraavaksi testasin pingausta orjalta masterille komennolla ping master.local. Kun pingaus toimi, asensin masterin tietokoneelle puppetmasterin komennolla sudo apt-get install puppetmaster.

Sitten pysäytin puppetmaster:in sudo service puppetmaster stop ja sen jälkeen poistin vanhat sertifikaatit sudo rm-r /var/lib/puppet/ssl komennolla.

Sitten oli seuraavaksi vuorossa puppet.conf muokkaaminen. Lisäsin master otsikon alle dns_alt_names = master.local komennolla sudoedit /etc/puppet/puppet-conf. Sen jälkeen käynnistin puppetmaster palvelun komenolla sudo service puppetmaster start

Yhdistäminen orjaan

Asensin orja koneelle puppetin sudo apt-get install puppet komennolla. Lisäsin masterin dns nimen [agent] server = master.local.

puppet conf:iin komennolla sudoedit /etc/puppet/puppet.conf.

Tämän jälkeen käynnistin puppetin uudelleen sudo service pupert restart. Puppetin uudelleen käynnistymisen jälkeen kirjoitin sudo puppet agent -tdv komennon.

Tämän jälkeen menin masterin koneelle ja kirjoitin sudo puppet cert –list, joka tulosti orjan hostnamen. Sitten kirjoitin sudo puppet cert –sign slave

Site manifest ja moduulin luominen

Menin puppet kansioon cd /etc/puppet ja menin manifests kansioon ja loin site.pp tiedoston, mihin kirjoitin class {helloworld:}.

Tämän jälkeen menin puppet kansion juureen ja menin ”modules” kansioon johon loin helloworld kansion ja moduulin sudo mkdir helloworld/manifests/. Kansion luomisen jälkeen loin init.pp sudoedit init.pp komennolla.Tämän jälkeen tein orja koneella sudo puppet agent -tdv ja sudo puppet agent -enable ja sudo service puppet restart komennot ennen kuin testasin , näkyykö puppetmasterin tiedosto cat /tmp/hellofrommaster.

lopputilanne

Logit

Herra koneen logit:

Master log

Orja koneen logit

slave log

Lähteet

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-2-%E2%80%93-5-op-uusi-ops-loppukevat-2017-p2

http://terokarvinen.com/2012/puppetmaster-on-ubuntu-12-04

H1

h1.

 1. a) Kaksi resurssia. Tee ja testaa moduli, joka käyttää ainakin kahta eri resurssia (esim. file ja package).

 2. b) Messut. Kirjoita lyhyt analyyttinen ja vertaileva arvio jostain tuotteesta, esityksestä tai yrityksestä IT PRO -messuilla. (Vaihtoehtoinen tehtävä, jos et pääse messuille: katso video samasta aiheesta Puppetista ja toisesta vastaavasta järjestelmästä (esim. Salt) ja kirjoita niistä analyyttinen ja vertaileva kirjoitus.

Tehtävät ja ohjeet: www.terokarvinen.com

A) Oman moduulin tekeminen ja testaus
Tehtävän tarkoituksena on tehdä ja testata moduuli, joka käyttää kahta eri resurssia. Tässä tapauksessa käytän file ja package resurssia.

 

Tein tehtävän HP EliteBook 8460p johon olin asentanut valmiiksi Xubuntu 16.04 ja Puppet:in.

Aloitin tämän tehtävän luomalla uuden kansion tätä varten /etc/puppet/modules/h1/manifests. Sen jälkeen komennolla sudoedit init.pp loin moduulin.

class h1 {

file {“/tmp/h1”:

content => “ensimmäinen puppet kotitehtävä”,

}

 

package {gedit:

ensure => “installed”,

}

}

Ajoin moduulin komennolla sudo puppet apply -e ‘class{h1:}’

Tämä tuli moduulin ajon jälkeen.

Notice: Compiled catalog for winblows.elisa in environment production in 0.41 seconds

Notice: /Stage[main]/H1/File[/tmp/h1]/ensure: defined content as ‘{md5}d08f6a9188c8a78c627ab431eecebb85’

Notice: /Stage[main]/H1/Package[gedit]/ensure: ensure changed ‘purged’ to ‘present’

Notice: Finished catalog run in 6.24 seconds

Testasin vielä, että Gedit tekstieditori oli asentunut koneelle.

Gedit

B) IT PRO 2017 messut

Kävin IT-PRO 2017 messuilla suomalaisen IT-firma Nebulan osastolla . Olivat ennestään tuttu nimi. Nebula on suomalainen ICT-yritys, joka tarjoaa kaikenkokoisille ja toimialasta riippumatta laajan valikoiman erilaisia palveluita esim. pilvipalveluita ja webhotellin verkkosivuille.

Nebula oli ainoa yritys messuilla, joka tuli aktiivisesti keskustelemaan kesätyöpaikoista ja olivat kiinnostuneita mistä koulusta olimme ja mitä opiskelemme.  Kertoivat myös, miten olivat Nebulalle töihin päässeet.

 

H5 uusi versio

a) Ota käyttöön oma virtuaalipalvelin (VPS).

b) Laita domain-nimi osoittamaan virtuaalipalvelimeesi

c) Asenna weppipalvelin virtuaalipalvelimeesi

  Tero Karvinen http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-linux-palvelimet-ict4tn021-2-ti-ja-3-ke-alkukevat-2017-5-op#comments

Uuden virtuaalipalvelimen luonti

Sen jälkeen, kun olin rekisteröitynyt DigitalOcean palveluun. Painoin ”Create Droplets”. Käyttöjärjestelmäksi valitsin viimeisimmän Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support) version. Valitsin 10$/kk maksavan palvelin paketin.

Palvelimen sijainniksi valitsin saksan, koska tietyt lakipykälät vaikuttavat asiaan ja on lähellä suomea.

1

2

Viimeiseksi muutin palvelimen oletusnimen joksikin muuksi.

host

Virtuaalipalvelimen konfigurointi

Otin SSH yhteyden palvelimeen komennolla ssh root@ip-osoite ja muutin root käyttäjän salasanan ensimmäisenä. Seuraavaksi sallin http yhteyden palomuurista sekä ssh yhteyden. Viimeiseksi loin uuden käyttäjän ja lukitsin root käyttäjän.

sudo ufw allow 80/tcp → sallin palomuurista http-yhteyden palomuurista.

sudo ufw allow 22/tcp → sallin palomuurista ssh yhteyden palomuurista.

sudo ufw enable → laitoin palomuurin päälle.

sudo adduser lauri → loin uuden käyttäjän.

sudo adduser lauri sudo → lisäsin lauri käyttäjän sudo ryhmään.

sudo adduser lauri adm → lisäsin lauri käyttäjän adm ryhmään.

sudo adduser lauri admin → lisäsin lauri käyttäjän admin ryhmään.

Webbipalvelimen asentaminen

Webbipalvelimen asentamisessa lähdin liikkelle komennolla sudo apt-get update. Päivitettyäni paketit asensin apache 2 komennolla sudo apt-get install apache2. Asennuksen jälkeen muutin oletusivun komennolla sudoedit /var/www/html/index.html. Muutoksen jälkeen testasin sivun Ip-osoitteella kuva.3

Laita domain-nimi osoittamaan virtuaalipalvelimeesi

Ostin oman domain-nimen namecheap palvelusta. Ensiksi rekisteröydyin palveluun ja sen jälkeen ostin domain-nimen 

Ostotapahtuman jälkeen menin laurimiettinen.com domain asetuksiin sieltä menin advanced dns sivulle. A record value kenttään lisäsin IP-osoitteen ja alempaan value kenttään lisäsin domain nimen.Advanced dns

Domain-nimen osoittamisen virtuaalipalvelimeen olin tehnyt, kokeilin domain-nimellä, että toimiiko tämä viritys.

Laurin sivut - Google Chrome_015

Lähteet

Simo Suominen http://simosuominen.com/index.php/2017/03/05/linux-palvelimet-kotitehtavat-6/

H5

UUSI VERSIO: https://laurimiettinen1.wordpress.com/2017/03/13/h5-uusi-versio/

a) Ota käyttöön oma virtuaalipalvelin (VPS).

Rekisteröityäni Digitalocean palveluun. Painoin ”create droplets”. Sen jälkeen valitsin Ubuntu 16.04 x64 LTS käyttöjärjestelmän ja valitsin 10$ paketin. Palvelimen sijainniksi valitsin Frankfurtin ja lopuksi muutin hostnamen.

Otin SSH yhteyden omaan palvelimeen ja muutin Root käyttäjän salasanan. Sen jälkeen lisäsin uuden käyttäjän ja annoin sudo oikeudet komennolla sudo gpasswd -a lauri sudo.

b) Laita domain-nimi osoittamaan virtuaalipalvelimeesi

En ymmärtänyt kysymystä.Tarkoitetaanko tässä, että ostan oman verkko-osoitteen namecheapista ja osoitan DigitalOceanin nimipalvelimet namecheapiin? Teen tämän loppuun jossain vaiheessa.

c) Asenna weppipalvelin virtuaalipalvelimeesi

Asensin Apache web-serverin komennolla sudo apt-get install apache2.

Päivitys: Lisätty linkki uuteen versioon 13.3.2017 klo 20.42

H4

Apache2 asentaminen ja palomuurin asentaminen

a) Ensin annoin komennon sudo apt-get update. Sen jälkeen kirjoitin komennon sudo apt-get install apache2. Kun olin asentananut Apache2, kokeilin pääsenkö testisivulle
kirjoittamalla osoiteriville http://localhost. –tähän kuva–. Sen jälkeen kun olin kokeillut localhost:ia kokeilin ip-osoitteella.Apache asennuksen jälkeen laitoin palo-
muurin päälle komenolla sudo ufw enable ja avasin portin 80 komennolla sudo ufw allow 80/tcp.

PHP:n asentaminen

Seuraavaksi asensin libapache-mod
paketin komennolla sudo apt-get install libapache2-mod-php. Asennuksen jälkeen menin komennolla sudoedit /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf konfiguroimaan
tiedostoa. Kommentoin koko if lause rakenteen.

Ps. En saannut  PHP:tä toimimaan testisivulla. terminal-lauriwinblows-_004

Mysql asentaminen

Asensin Mysql server ja client:in komenolla sudo apt-get install mysql-server mysql-client. Annoin salasanan mysql root käyttäjälle. Sitten kirjoitin komennon
mysql -u root -p, annoin salasanan ja pääsin luomaan tietokannan. Loin komennolla CREATE DATABASE student CHARACTER SET utf8;. Tietokanna luonnin jälkeen
kirjoitin komennon show database; jolla näin tietokannan rakenteen. Loin uuden käyttäjän komenolla GRANT ALL ON student.* TO student@localhost IDENTIFIED BY ‘dk387KaaJEE-.d//NA’;
Student käyttäjän luonnin jälkeen automatisoin student käyttäjän kirjautumisen komenolla nano .my.cnf
editorissa laitoin student käyttäjän tiedot ja mihin tietokantaan hänellä on oikeus tehdä muutoksia.

d)

logi tiedot!

H3

h3. Asenna apache2 weppipalvelin. Lataa jokin sivu omalta palvelimeltasi, vaikka testisivu.

Etsi sivulatauksesta syntynyt lokirivi.

 

Apache2 weppipalvelimen asentaminen

Kirjoitin komennon sudo apt-get install lamp-server^.
Kun olin asentanut lamp asennuspaketin, menin komennolla sudo nano /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf konfiguroimaan tiedostoa . Palvelimen nimeksi annoin localhost.
Kun olin tehnyt muutokset konfigurointi tiedostoon. Avasin nettiselaimen ja laitoin osoiteriville osoitteen http://localhost. apache2-ubuntu-default-page-it-works-google-chrome_001
Komennolla tail /var/log/apache2/access.log löysin sivulatauksen logista.

apache2_access_log

H2

h2.

a) “Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.2

b) Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)

c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi
d) Asenna paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

e) Ratkaise Over the wire: Bandit, tasot 0 ja 1.
http://overthewire.org/wargames/bandit/bandit0.html”

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-linux-palvelimet-ict4tn021-2-ti-ja-3-ke-alkukevat-2017-5-op#comments

 

Logien tutkiminen

Kuvassa  vihreällä värillä alleviivattu tapahtumassa,kerrotaan sessio on suljettu  root käyttäjällä.

Punaisella värillä alleviivattu tapahtumassa kerrotaan, että sessiota
ei voida luoda, koska sessio on jo käynnissä.

logi

SSH demonin asentaminen ja scp komennon testaaminen

Asensin SSH:n komenolla sudo apt-get install ssh. Käynnistin ssh session komennolla sudo ssh ja annoin salsanan. Loin tekstitiedoston komenolla sudo nano foo.txt. Komennolla scp foo.txt
lauri@localhost kopioin tiedoston.

Unelmien apt-get -komento

Asensin  Vlc mediasoittimen, Amarok musiikkisoittimen ja Google Chromen.

Komentorivilllä toimivien ohjelmien asentaminen ja käyttäminen

Asensin htop prosessien katseluohjelma, Cmus musiikkisoittimen ja Ncurse levynkäytön analysointi ohjelma.

 

Over the wire: bandit tasojen 0-1 ratkaiseminen

Ratkaisin  over the wire tasot 0-1.

Linux tehtävät 22.1.2017

Tässä harjoituksessa loin  Linux-livetikun. Harjoittelin terminal komentotulkin käyttöä, sekä myös  miten listaan testaamani koneen speksit ja asennan ohjelmia. Kävin myös läpi mitä lisenssiä asentamani ohjelmat käyttävät.

Xubuntu levykuvan lataaminen ja livetikun luominen

Latasin Xubuntu 16.04 levykuvan Xubuntun viralliselta Ruotsin palvelimelta http://se.archive.ubuntu.com/mirror/cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/16.04/release/. Levykuvan latauksen jälkeen, latasin unetboot ohjelman heidän virallisilta sivuilta https://unetbootin.github.io/.

Unetboot ohjelman latauksen jälkeen, Avasin unetboot ohjelman ja valitsin resurssienhallinasta xubuntu 16.04 levykuvan ja pistin levykuvan  kopioitumaan tikulle. Kun tikku oli valmis, kokeilin Linux tikkua HP EliteBook 8460p mallisessa koneessa ja toimi täydellisesti

Testaamani koneen  speksien listaus

Käytin sudo lshw -short -sanitize komentoa, jotta sain näkyviin koneen speksit.

1_002

Ohjelmien asentaminen komentotulkin avulla

Käytin sudo apt-get install komentoa ohjelmien asentamiseen. Asensin Shutter kuvankaappaus ohjelman, VLC Mediasoittimen sekä GIMP kuvankäsittely ohjelman.

 

Lisenssit

VLC Mediatoistin käyttää GPL2 lisenssiä. GPL2 lisenssin oikeudet ovat:

 • Antaa kenelle tahansa oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmia ja       niiden lähdekoodia.
 • Lisenssi takaa, että nämä vapaudet säilyvät myös GPL-koodiin pohjautuvissa muunnelluissa teoksissa.
 • Ohjelman käyttäjä tai muokkaaja saa myydä tuotteen kopioita tai muunnelmia, mahdollisesti tukipalveluilla täydennettynä, kunhan noudattaa lisenssin asettamia ehtoja.
 • Jakelija ei saa lainkaan jakaa GPL-ohjelmistoa, jos se olisi mahdollista ainoastaan toisten käyttäjien vapauksia rajoittamalla.

Shutter on GPL3 lisenssin alainen.

 • Samanlainen lisenssi kuin GPL, mutta pieniä uudistuksia on tehty.
 • Uudistukset tähtäsivät muunnellun koodin suorittamista rajoittavien laitteistoratkaisujen muodostaman porsaanreiän, DRM:n murtamisen kieltävän lainsäädännön sekä ohjelmistopatenttien muodostamien rajoitteiden torjumiseen.
  Gimp kuvankäsittely ohjelma on GNU lisenssin alainen.
 • Antaa kenelle tahansa -. oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmia ja       niiden lähdekoodia.
 • Lisenssi takaa, että nämä vapaudet säilyvät myös GPL-koodiin pohjautuvissa muunnelluissa teoksissa.
 • Ohjelman käyttäjä tai muokkaaja saa myydä tuotteen kopioita tai muunnelmia, mahdollisesti tukipalveluilla täydennettynä, kunhan noudattaa lisenssin asettamia ehtoja.

 

Mitä ohjelmia käytän

 

 • Steam -> Ei löydy  vapaata ohjelmaa
 • Microsoft Word -> Libreoffice Writer.
 • Notepad -> Notepad++
 • VLC Media Player -> MPC HC
 • Spotify -> ei löydy vapaata ohjelmaa.
 • Microsoft Onenote ->  Laverna

 

 

Lähteet

GPL lisenssi

Laverna 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑